No.2915女神周于希Sandy空姐真实场景剧情主题红色内衣配黑丝诱惑写真[104P]_周于希_秀人网

No.2915女神周于希Sandy空姐真实场景剧情主题红色内衣配黑丝诱惑写真[104P]_周于希_秀人网

因愤懑而生热,不同于邪入而生热也,明甚。今不必用吐药而先已自吐,是用吐药无益矣。

人以为心血之涸,谁知是肾水之竭乎?夫心属火、肾属水,水火似乎相克,其实相克而妙在相生,心必藉肾以相通,火必得水而既济。而金石之药,必经火,其性燥烈,加之鼓勇浪战,又自动其火,战久则乐极情浓,必然大泄其精,倍于寻常。

此方治湿为多,而治风治寒反轻者,盖水湿最难分消,治其难,而易者更易。一剂轻,二剂又轻,十剂全愈。

 盖入腑之寒轻于入脏,则治腑之寒乌可重于治脏哉。盖邪既不能复返于太阳,窥太阳之门而欲入者,亦势之所必至也。

盖肝火泻则心火自平,肾水亦旺,势必心气通于肝,而肾气亦通于肝也。一剂轻,此方治肝木之郁者也,何以治肺郁而亦效?

水枯宜火动矣,何手足反寒乎?  而余以为非中风也,乃向火而火逼其热,以并于一边耳。

Leave a Reply